(Skoro)Všetko o motocykly Jawa 50

Rozoberanie motora

1.) Vybratie motora z rÁmu

Dáme dolu všetko, čo zakrýva motor. To znamená zadný blatník, kryt karburátora. Pri Mustangu netreba dávať dolu nič. Odpojíme výfuk a koleno výfuku. Odpojíme lanko zadnej brzdy a povolíme kríž stupačiek. Pri tom je dobré oprieť motorku o stenu. Keď máme dole stupačky, tak vypustíme olej ako pri výmene  prevodového oleja. Potom odpojte prívod paliva od karburátora, čistič vzduchu, rozpojte reťaz alebo povoľte rozetu a napinák a zhoďte reťaz a potom ju, po odmontovaní krytu zapaľovania, dajte preč. Pri demontáží krytu, odpojte lanko spojky a odpojte kábli od magneta a dajte dole koncovku zo sviečky. Potom povoľte zvyšné dve šrúbky, čo ho ešte držia v ráme. Najprv vyberte ten, čo je bližšie k zadnému kolesu a potom sa postavíme nad motor, chytíme za hlavu valca a vytiahneme aj druhú. Pridržíme ho v ráme a druhou rukou ho chytíme za štartpáku a opatrne ho vyberieme z rámu a položíme na pracovný stôl. 

2.) Demontáž všetkého nepotrebného.

Táááák! Motor už je vonku a teraz odmontujeme všetko nepotrebné. To znamená kryt spojky, spojku, sekundárne koliesko, zapaľovanie, reťazové koliesko a štartpáku. Kryt dáme dolu po odšraubováni šiestich menších a jednej väčšej šraubky. Spojka je jedna z najblbších vecí na pionieroch. Ale na internete (wiku.ic.cz) som našiel super recept na rozoberanie a skladanie spojky. Vezmete vidlicový kľúč 8-10.Stranou 8 sa oprie o karter a strana 10 sa položí na podložku segerky. Opriete sa o kľúč ľavou rukou a pravou pomocou šraubováku vylúpnete segerku von a kľúč povolíte. Toto sa opakuje 5 krát. Potom sa vyberú lamely aj s medzilamelou a krytom aj s primárnou reťazou. Teraz vám tam ostalo primárne koliesko a spojkový kôš. Ten vyberieme tak, že poohýbame pliešky poistky matice a rúrkovým kľúčom(14")ho povolíme a dáme preč. Potom treba povoliť maticu primárneho kolieska. Tu sa musí zablokovať kľukovka a to tým spôsobom, že povolíme matice na hlave valca, snímeme hlavu a valec. Pod piest dáme handru a necháme ho zaprieť sa o karter. Zoberieme 19“ kľúč a povolíme maticu, vyberieme fédrovu podložku. A tu sa bez sťahováku primárneho kolieska nezaobídeme. Buď sa použije univerzálny sťahovák, alebo si ho vyrobíme. Lepší je univerzál. nasadíme a uťahovaním nám koliesko vyskočí. Tak! Na ľavej strane je všetko dolu. Teraz na pravú stranu. Tam sa iba povolia držiaky statora a stator zapaľovania sa vyberie. Tak sa zase zablokuje kľukovka ako s tým primárnym  kolieskom a povolí sa šrauba, čo drží vačku a stator a namiesto nej sa tam dá osmička šrubka a uťahovaním rotor zlezie. Nakoniec sa vyklepú také valčeky z úchytov motora. Jeden je v hornom a jedno v dolnom oku úchytu.

3.Rozoberanie Na to potrebujeme sťahovák kľukovky. Nasadí sa a uťahovaním matíc sa motor začne rozliezať. Treba dávať pozor aby sa motor nekrížil a rozliezal sa rovnomerne. Keď to máme napoly, všetko vyberieme, očistíme a dáme naspäť. Medzitým vymeníme to kvôli čomu sme to rozberali.

© 2009-2015 Desing by JX

Tvorba web stránok zdarmaWebnode