(Skoro)Všetko o motocykly Jawa 50

Nastavenie odtrhu a predstihu

Nastavenie odtrhu

Vymontujeme sviečku a strčíme tam šraubovák. Otáčaním kľukovky smerom do prava nájdeme hornú úvrať. To je, keď už je piest vysunutý najďalej dopredu. Tu nastavíme vzdialenosť medzi kontaktmi na 0,45mm.Dobré je použiť pliešok alebo mierku. Povolíme šrubku, čo drží kontakt na statore vložením plieška alebo mierky odtrh nastavíme. Musia sa medzi kontaktmi zľahka pohybovať.

Nastavenie predstihu

Keď už máme nastavený odtrh, tak snímeme hlavu valca(pri použití posuvného meradla),pretože sa potom lepšie meria vzdialenosť piestu. Ale pozor, aby sa vám neposunul celý valec! Na meradle nastavíme veľkosť 1,7 mm. To je ideálny predstih. Podľa neho potom vrátime piest a medzi kontakty prerušovača vsunieme cigaretový papierik(majú ich v každej trafike),ktorý má medzi kontaktmi, tak ako pri odtrhu, zľahka pohybovať. Keď sa pohybuje sťažka, povolíme príchytky magneta a pootočíme ním doľava, ak sa pohybuje veľmi ľahko, doprava. Potom príchytky dotiahneme a ešte raz všetko skontrolujeme. Na meranie vzdialenosti piestu, je lepšie použiť špeciálnu mierku alebo tyčinku. No ja to robím buď takto, alebo iba odhadom. Nastavím odtrh a potom piest trocha vrátim späť. Nastavím stator a je to. Ale to je len keď sa mi nechce dávať dole hlavu alebo núdzovo.

© 2009-2015 Desing by JX

Tvorba web stránok zdarmaWebnode